Všeobecné podmínky

Obchodní podmínky a pravidla věrnostního programu AZ karta

1.

Provozovatelem věrnostního programu AZ karta je společnost AZ Catering services s.r.o., IČO 26395916, se sídlem Sladovnická 4, 326 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 17620 (dále jen „Společnost“).

2.

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu AZ karta (dále jen „Pravidla“) a výši a formu všech bonusů k němu se vážících.

3.

Výhody věrnostního programu AZ karta jsou oprávněni čerpat pouze držitelé věrnostní karty. Držitelem věrnostní karty AZ karta se stává každá fyzická osoba, která požádá o vydání karty a vysloví souhlas s Pravidly.

4.

Věrnostní kartu zákazníkovi vydá obsluha vybraných provozoven řetězce „U nás Plzeň chutná“ uvedené níže. Vydání věrnostní karty je zdarma. V případě ztráty nebo odcizení věrností karty je vydání nové karty a převod zůstatku bodů zpoplatněn částkou 25,- Kč. Pro využití všech výhod AZ karty má zákazník možnost vyplnit registrační formulář na www.unasplzenchutna.cz/azkarta. Vyplněním registračního formuláře zákazník získá další výhody věrnostního programu, zároveň je chráněn pro případ státy AZ karty. Tento online registrační formulář je možné vyplnit i dodatečně po předchozím použití AZ karty v kterékoli z provozoven „U nás Plzeň chutná“.

Další výhody plynoucí z registrace:

- narozeninový dárek z nabídky provozoven „U nás Plzeň chutná“.

Tento dárek je možné čerpat pouze až v případě bezchybného zaregistrování uživatele AZ karty do systému. Narozeninový dárek je možné čerpat jednorázově, pouze v den narozenin držitele věrnostní karty, osobně v jedné z provozoven „U nás Plzeň chutná“. Čerpání narozeninového dárku je podmíněno další konzumací.

- možnost blokace karty a zachránění zůstatku

Věrnostní kartu může držitel okamžitě (karta je ihned aktivní při prvním nákupu) využívat pro své nákupy v těchto provozovnách:

Šenk Na Parkánu, Veleslavínova 4, Plzeň

Restaurace U Salzmannů, Pražská 8, Plzeň

Restaurant 12, Kopeckého Sady 8, Plzeň

Osteria Martinská, Martinská 7, Plzeň

Osteria Garage, Částkova 56, Plzeň

Tank Bar Americká, Americká 4, Plzeň

5.

Při každém nákupu v některé z výše uvedených provozoven „U nás Plzeň chutná“ po předložení věrnostní karty, načte obsluha provozovny věrnostní kartu k danému účtu pro získání bonusu ve vyši 10% z útraty. Bonusy jsou na konto karty přičteny vždy následující den.

Bonus lze získat za nákup veškerých produktů provozoven „U nás Plzeň chutná“, vyjma tabákových výrobků a poledních nabídek.

6.

Nárok na získání bonusu má zákazník při platbě všemi formami – hotovostí, stravenkami, dárkovou poukázkou.

7.

Načtené bonusové body může držitel věrnostní karty uplatnit při platbě produktů „U nás Plzeň chutná“ ve vybraných provozovnách „U nás Plzeň chutná“ uvedených v bodě 4 těchto Pravidel. Za bonusové body není možné získat hotovost.

8.

Při uplatnění nároku na slevu z nákupu (např. použitím slevové karty nebo slevové nabídky) se bonus nenačítá.

9.

Aktuální zůstatek bonusů sdělí držiteli věrnostní karty na požádaní obsluha kterékoli provozovny „U nás Plzeň chutná“ uvedené v bodě 4 těchto Pravidel.

10.

V případě technické poruchy platebního terminálu nenese Společnost odpovědnost za nefunkčnost systému nebo za prodlevu v načtení bonusových bodů. Na načtení bonusových bodů nemá držitel věrnostní karty právní nárok.

11.

Platnost věrnostní karty a rovněž i bonusových bodů je neomezené.

12.

Držitel věrnostní karty je povinen bez prodlení oznámit ztrátu či odcizení věrnostní karty společnosti na emailové adrese azkarta@unasplzenchutna.cz. Společnost zajistí deaktivaci ztracené či odcizené karty a převod bonusů na novou věrnostní kartu.

13.

Registrací AZ karty do systému zákazník uděluje souhlas s tím, aby Společnost shromažďovala a zpracovávala osobní údaje zákazníka uvedené v registračním formuláři, a to pro účely poskytování služeb Společnosti, nabízení služeb Společnosti, pro marketingové a obchodní účely Společnosti (informování o službách a produktech Společnosti, vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům) a pro provádění úkonů s výše uvedeným spojených, a to v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů.

Dále zákazník souhlasí s tím, aby ho Společnost informovala o svých nových produktech, zpravidla formou sdělení označeného jako „obchodní sdělení“ (OS), a to využitím poštovní adresy, emailové adresy, telefonního čísla, faxu či jiným obdobným způsobem.

Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu, případně do doby ukončení činnosti Společnosti, a bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat, a to v písemné formě zasláním na adresu Společnosti nebo na info@unasplzenchutna.cz .

14.

S účinností od 23. 5. 2016 je ukončen věrnostní program AZ karta na provozovnách Pivnice Sladovnická, Pivnice Slavia, Hostinec U Nádraží a Café Restaurant Continental.

Věrnostní program AZ karta bude nadále fungovat v provozovnách Na Parkánu, U Salzmannů, Restaurantu 12 a v Café 7g, Osteria Martinská, kde můžete v plné šíři využívat výhod programu.

Dovolujeme si Vás také informovat, že s účinností od 23. 5. 2016 dojde ke změně v bodech 4. a 5. v obchodních podmínkách a pravidlech věrnostního programu, které se zejména týkají podmínek pro získávání bonusů.